NAČIN KORIŠĆENJA INFORMACIJA

U ime kompanije Sibex Line doo Beograd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Sibex-u odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti i u obavezi su da istima upravljaju u svemu saglasno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 od 13.11.2018. godine).

Sibex neće svesno sakupljati internet kontakt podatke od dece i maloletnih lica (u skladu sa zakonskim zahtevima), te ukoliko saznamo da raspolažemo ličnim podacima o nekom detetu ili maloletnom licu, takve podatke ćemo obrisati iz naših sistema. Izuzima se bilo kakva odgovornost za porudžbine primljene od, ili isporučene osobama starosti do 18 godina.

  • Minimalni obim podataka
Pribavljanje podataka o ličnosti obezbeđuju se samo u meri i obimu koji je potreban za ispunjenje svrhe za koju se podaci obrađuju. Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam:
  • podaci o identitetu korisnika: ime i prezime
  • adresa: adresa stanovanja, adresa dostave paketa, kao i IP adresa svakog pojedinačnog pristupa servisu
  • e-mail adresa i kontakt telefon
  • finansijski podaci: broj tekućeg računa
  • saglasnost da ste stariji od 18 godina

Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine, ili izvršimo povrat novca u slučaju povrata odnosno prihvatanje reklamacije proizvoda.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

  • Tačnost podataka

Korisnik internet prodavnice www.sibexline.rs, odgovoran je za tačnost i istinitost podataka koje daje prilikom kupovine. Navedene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe niti ćemo iste činiti dostupnim trećim licima.

SAGLASNOST I PROMENA USLOVA

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost Korisnika sa svim navedenim na ovoj i stranici Uslovi korišćenja.

Vi se obavezujete da ćete se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka i načinu postupanja sa njima možete nas kontaktirati putem email-a prodavnica@sibexline.rs.